#

ДЕТСКИ КЛУБ
ЗАНИМАЛНЯ
ТЕРРА АРДЕ

  • slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4
  • slide-5
Услуги

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА:

* ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ и допълнителни уроци

за МАТУРИТЕ след 7клас/БЕЛ и МАТЕМАТИКА/

*УЧЕНИЧЕСКА ЗАНИМАЛНЯ /1-5клас/

подготовка на уроците и домашните работи

малки групи

комфортни битови условия

допълнителна работа за по-високи резултати

*ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО /изящно и приложно/

от понеделник до петък 17.00 - 19.00 ч.

ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ

* почасова , полудневна и целодневна грижа за детето

* интересни занимания , развиващи творческия потенциал

* допълнителни занятия по изучения материал/ тестове , задачи , диктовки/

* прочит на зададената препоръчителна литература , обсъждане на прочетеното